Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 10 – Chương 10.4


Chương 10.4

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“Mạnh Hoài, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hơn nữa hiện giờ thiếp đã không có việc gì, cho nên cứ coi đó như là ông trời cho chúng ta chút thử thách, để chúng ta càng biết quý trọng  nhau hơn. Huống chi hiện tại, nàng ta đã bị chàng hủy dung, hãy tạm tha nàng đi”. Vân Chức La dùng tiếng nói mềm mại dễ nghe khuyên nhủ hắn. Nàng cũng từng trải qua nỗi thống khổ bị hủy dung mạo rồi, cho nên Cẩm Nhi chắc chắn sẽ ghi nhớ được bài học lần này, thật sự không cần phải đoạt đi tánh mạng của nàng ta.

Tiếp tục đọc