Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 50


Chương 50: 

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Thời điểm đám người phiền phức kia bưng rượu và thức ăn lên, ba người đều rất khẩn trương, ba người đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng lại có thể khiến Phượng Hiên từ trước đến nay không nhận ra bản thân có tình ý với hắn, đủ thấy được các nàng đều là loại người tâm cơ rất nặng, cho dù vì nguyên nhân gì nhưng nếu tỏ ra khuẩn trương ở nơi này thì có chút quái dị, nên các nàng đều cố gắng giúp đỡ che dấu lẫn nhau để vượt qua.

Tiếp tục đọc