Tướng công không xuất gia – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Kally

“ Vậy sao?bất quá chỉ là một tiểu cô nương vô danh, người thừa kế của vương phủ sao lại thú một người không gia thế chứ!”. Nhíu mày, phản ứng trực tiếp là không có khả năng. ( Bà mới là ko gia thế đó bà! Ta ghét hai con mụ này quá đi!).

Tiếp tục đọc